Funkce a vlastnosti

Vytisknout

oCellaris je SW nástroj pro vyhodnocení změn v mikroskopických snímcích buněk. Hlavním výstupem je kvantifikace změn ve fluorescenčních obrazech a určení vnitrobuněčného pH. Program pracuje se sadou mikroskopických snímků, a to ve viditelné oblasti a ve fluorescenčním spektru. Ze snímku ve viditelné oblasti jsou získány přesné obrysy buněk, které jsou následně použity pro analýzu fluorescenčních obrazů.

 

V režimu měření granularity buněk je použita dvojice snímků ve viditelném a flouorescenčním spektru. Sada snímků pro měření vnitrobuněčného pH se skládá z obrázku ve viditelném spektru a z dvojice fluorescenčních obrázků, sejmutých na rozdílných vlnových délkách. Poměr intenzit jasu těchto dvou fluorescenčních snímků je pro vybrané buněčné kmeny závislý na vnitrobuněčnému pH. Pomocí kalibrační křivky, která je určena z průměrných poměrů jasů na až šesti sadách kalibračních snímků se známým pH, je potom možné určit pH jednotlivých buněk.

 

Pro každou buňku jsou spočítány tyto parametry:

 • Intenzita jasu fluorescence
 • Průměrná intenzita jasu fluroscence
 • Intezita difůzní fluorescence
 • Maximální intenzita fluorescence
 • Intenzita fluorescence lokalizovaná v granulích
 • Počet lokálních maxim (granulí)
 • Průměr a směrodatná odchylka výšky lokálních maxim (granulí)
 • Průměrná a směrodatná odchylka strmosti lokálních maxim (granulí)
 • Geometrické vlastnosti obrysu buňky (plocha, ekvivalentní průměr, obvod, kruhovitost, excentricita, pevnost)
 • Vnitrobuněčné pH (pouze v režimu měření pH)

Prohlížení jednotlivých buněk v mikroskopickém snímku online

 • Spočítané parametry buňky - zobrazeno v tabulce
 • 3D grafy intenzity jasu s možností zobrazit doplňkové údaje
 • Detekovaná lokální maxima (granule) intenzity jasu buňky
 • Kontury intenzity jasu - více způsobů zobrazení
 • Granularita intenzity jasu buňky
 • Energie intenzity jasu buňky
 • Tvar kalibrační křivky a poloha vybrané buňky (pouze v režimu měření pH)

Jednotlivé grafy lze tisknout nebo uložit ve standartních obrazových formátech.

Prohlížení statistiky nad sadou obrázků

Vypočítané mikroskopické snímky lze přiřadit do jedné ze čtyř předdefinovaných skupin a pro tyto skupiny zobrazit statistické údaje. 

Způsoby zobrazení statistických dat:

 • Histogram zvoleného parametru
 • Graf průměrných hodnot a směrodatných odchylek
 • 2D bodový graf - zobrazení vztahu mezi dvěma libovolně zvolenými parametry
 • Export statistik do souboru typu MS Excel

Jednotlivé grafy lze tisknout nebo uložit ve standartních obrazových formátech.

Thursday the 2nd. Custom text here. Powered by 888poker review - All rights reserved.